Jaguar.com - Villkor

Jaguars hemsida sköts av Jaguar Land Rover Limited.  Registrerad adress: Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, England. Registerad i England; Nr 1672070.

Jaguar har vidtagit alla åtgärder för att se till att informationen på webbplatsen är korrekt.

Jaguar försöker ständigt att förbättra fordonens specifikation, konstruktion och produktion, varför ändringar sker kontinuerligt. Även om alla åtgärder har vidtagits för att hålla produkter och specifikationer aktuella ska inte webbplatsen ses som en ofelbar vägledning till Jaguars produkter och tjänster, inte heller utgör den ett erbjudande om försäljning av något visst fordon. Distributörer och återförsäljare är inte Jaguars agenter och har absolut ingen makt att förbinda Jaguar vid uttryckliga eller underförstådda förpliktelser eller framställningar. Omnämnande av hastighet eller prestanda på den här webbplatsen ska inte tas som uppmaning att köra riskfyllt eller i hastigheter som överskrider gällande hastighetsbegränsningar.

All bränsleekonomidata har mätts i enlighet med gällande europeiska regelverk. Vid normal användning kan ett fordons faktiska bränsleförbrukning skilja sig från den uppnådda vid testproceduren, beroende på körteknik, väg- och trafikförhållanden, miljöfaktorer och bilens skick. Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta din återförsäljare. Informationen som ges är korrekt vid tidpunkten för publikationens utgivning.

 • COPYRIGHT

  Alla rättigheter, inklusive upphovsrätt och databasrättigheter på webbplatsen och dess innehåll, ägs av eller licensieras till Jaguar eller används på annat sätt av Jaguar enligt tillämpliga lagar eller med tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren.  Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, publicera, ladda ned, offentliggöra, sända eller överföra text, bilder, grafik, logotyper, knappar, ikoner, urval av bilder eller arrangemang därav och underliggande källkod och programvara för kommersiella eller offentliga ändamål utan föregående skriftlig tillåtelse från Jaguar eller rättighetsinnehavaren.

  Det är inte tillåtet att anpassa, ändra eller omskapa material eller information på den här webbplatsen eller använda den för annat ändamål än för personligt, icke-kommersiellt bruk.  Den här webbplatsen får enbart användas för lagliga ändamål..

  Jaguar förbehåller sig rätten att använda allt material som har skickats in till webbplatsen för egna ändamål, inklusive text och bilder, antingen på webbplatsen eller i annan form, även för reklam.

  Jaguar förbehåller sig rätten att övervaka bidrag till webbplatsen och att redigera eller förkasta bidrag.

 • ANSVARSFRISKRIVNING

  Vi försöker säkerställa att informationen på vår webbplats är riktig, komplett och aktuell. Vid användande av webbplatsen har du accepterat dessa villkor, vilka börjar gälla vid den tidpunkt då du börjar använda webbplatsen.

  Utan förfång för lagliga rättigheter tillhandahålls information, text, namn, bilder, avbildningar, logotyper, länkar, ikoner och annat material (utan begränsning) i befintligt skick på tillgänglig basis utan tillgänglighetsgaranti eller godkännande, uttalad eller underförstådd. Informationen, specifikationerna och färgerna på webbplatsen kan variera mellan olika marknader och kan komma att ändras utan förvarning. Vissa fordon visas med extrautrustning. Kontakta din Jaguar-återförsäljare för mer information. Speciellt gäller att vi inte garanterar exaktheten eller fullständigheten i informationen på den här webbplatsen, inte heller garanterar vi att användandet av webbplatsen kommer att vara fri från fel eller störningar eller att webbplatsen och dess servrar är fria från datorvirus eller programfel.

  Inte under några omständigheter kommer Jaguar att iträda någon förpliktelse till någon person för skador eller förluster som kan ha uppstått under användandet av information på webbplatsen eller produkter förevisade på vår webbplats, inklusive, men inte begränsat till, indirekta skador, följdskador eller andra skador vad de än vara må som uppstår från användning eller bristande användning, förlust av data eller intäkter, i avtalsprocess, försumlighet eller annan skadlig handling, som uppstår av eller i samband med användandet av denna webbplats. Oaktat något annat i dessa villkor kan vi varken ställas till svars för krav som uppstår av webbplatsens funktionalitet eller tillgänglighet.

 • VARUMÄRKEN

  Alla namn, bilder och logotyper som identifierar Jaguar ägs av Jaguar. Alla märken, produkter, tjänster och företagsnamn som tillhör tredje part på den här webbplatsen är respektive innehavares varumärken, servicemärken och handelsnamn. Jaguar ger inte tillstånd att använda dem till någon annan part än innehavarna. Sådan användning kan utgöra kränkning av innehavarens rättigheter.

  - iPod®, iPhone™ och iPod Touch® är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerat i USA och andra länder.
  - Dolby® är ett registrerat varumärke som tillhör Dolby Laboratories. All användning av sådana varumärken av Jaguar Land Rover Limited sker med licens.
  - DTS™ är ett registrerat varumärke som tillhör DTS, Inc. All användning av sådana varumärken av Jaguar Land Rover Limited sker med licens..
  - Namnet Bluetooth® och logotypen ägs av Bluetooth SIG. Inc. Jaguars Cars Limited användning av dessa varumärken sker med licens.
  - Blackberry® är ett varumärke som tillhör Research In Motion Limited och är registrerat i USA, samt kan vara pågående eller registrerat i andra länder.
  - Audyssey MultEQ® är ett registrerat varumärke som tillhör Audyssey Laboratories Inc. All användning av dessa varumärken av Jaguar Land Rover Limited sker med licens.
  - Bi-Xenon™ är ett registrerat varumärke som tillhör Hella KgaA Hueck & Co.
  - WhiteFire® är ett registrerat varumärke som tillhör Unwired Technology LLC. All användning av dessa varumärken av Jaguar Land Rover Limited sker med licens.   

 • EXTERNA LÄNKAR

  Jaguar representerar, garanterar, stöder eller ansvarar inte för externa webbsidor som kan vara länkade till eller från den här webbplatsen. Externa webbsidor som besöks genom att klicka på en länk på den här webbplatsen är ej under Jaguars tillsyn och besök sker helt på egen risk.

 • ANSVARSFRISKRIVNING FÖR PROGRAMVARA

  Program som kan laddas ned från den här webbplatsen har undersökts och testats grundligt under alla stadier av produktionen, men vi rekommenderar - som med alla nya program - att du kör en viruskontroll innan användning. Vi rekommenderar också att du skapar en aktuell säkerhetskopia av hårddisken innan programvaran används. Jaguar kan inte acceptera något ansvar för avbrott, skador och/eller förlust av data som kan uppstå vid användning av programmet i era data- eller datorsystem. Rådfråga nätverksadministratören innan program installeras på en dator i nätverk.

 • RÄTTSTVIST

  Dessa villkor regleras helt och hållet av och är konstruerade i enlighet med lagarna i England och Wales.  Tvister som uppstår härur ska avgöras slutgiltigt av domstol i England och Wales.  Om några av dessa villkor skulle anses vara olagliga, ogiltiga eller på annat sätt omöjliga att driva igenom på grund av laga krav i någon stat eller något land i vilka dessa villkor är avsedda att gälla, ska det avskiljas och raderas från denna klausul. Alla andra användarvillkor och allt övrigt under villkor ska fortsätta att gälla och vara bindande. Jaguar förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor vid vilken tidpunkt som helst genom att publicera förändringarna online.

  Om du inte accepterar dessa villkor fullständigt måste du sluta använda webbplatsen omedelbart.

  Copyright © 2010 Jaguar Land Rover Limited