Vad är en cookie?

Jaguar logo

En cookie är en textsträng med information som en webbplats överför till cookie-filen i webbläsaren på datorns hårddisk så att webbplatsen kan komma ihåg vem du är. Cookies kan hjälpa en webbplats att arrangera innehållet för att snabbt matcha dina intressen. De flesta större webbplatser använder cookies. Du kan inte identifieras enbart med hjälp av cookies.

En cookie består vanligtvis av domännamnet varifrån cookien kommer, cookiens "livslängd" och ett tal (vanligtvis ett slumpmässigt genererat unikt nummer).

Vår webbplats innehåller två typer av cookies:

Sessionscookies som är temporära cookies som ligger kvar på din webbläsare tills du lämnar sidan.

Beständiga cookies som ligger kvar på webbläsaren under en längre tid (hur länge specificeras i varje cookie).