Jaguar.com - Integritetspolicy

Jaguar Land Rover Limited Web Sites - Viktig information

På grund av Jaguars internationella verksamhet bearbetar och lagrar Jaguar personuppgifter utanför EU. Vi är skyldiga att be dig att acceptera detta. Om du inte accepterar detta kan vi tyvärr inte behandla några förfrågningar som du gör via webbplatsen. Om du accepterar, kan du grunda ditt beslut på att vi antingen använder dina uppgifter ENBART för att behandla din förfrågan eller att de används av Jaguar för vidare kontakter (omfattas av integritetspolicyn nedan).

 • INTEGRITETSPOLICY

  Jaguar respekterar alla besökares personliga integritet. All information som registreras om dig kommer bara att användas för att utföra tjänster som du har begärt, för att informera dig om nya produkter och tjänster och för att ge dig en bättre service. Detta gör vi genom lämplig användning av informationen.

  Din information kommer inte att visas för någon utanför Jaguar, dess dotterbolag, samarbetande företag, dess återförsäljare eller verkstäder samt andra företag med vilka Jaguar direkt eller indirekt anordnar service för din räkning. Alla uppgifter du ger oss kommer att behandlas i enlighet med gällande lagar om integritetsskydd. Dina uppgifter kan inledningsvis lagras och behandlas inom eller utanför EU någon annanstans i världen. Dina uppgifter kommer endast användas i samband med marknadsföring av Jaguars produkter och tjänster och relaterade produkter och tjänster.

  Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig och kan begära att felaktigheter korrigeras. Du har också rätt att be oss att inte använda informationen. Vi kommer att vidta alla praktiskt möjliga åtgärder för att respektera dina önskemål. Dock kan viss lagstiftning, särskilt sådan som rör säkerhet eller finansiella frågor (t.ex. tjänster från Jaguar Financial Services), förhindra detta.

 • INTERNETPRIS- OCH PRODUKTFRISKRIVNING

  Körklara priser består av rekommenderat pris för fordonet, leverans till återförsäljare, moms, 12 månaders vägskatt, fordonsregistreringsavgift för nya fordon samt ungefärlig kostnad för registreringsskyltar. Alternativpriser förutsätter leverans av ett nytt fordon. Jaguar har en policy om kontinuerlig produktutveckling. Jaguar förbehåller sig rätten att ändra specifikationer, färger och priser av modellerna och produkterna som visas och beskrivs på denna webbplats när som helst.

  Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att angiven information, detaljer och beskrivningar är korrekta vid den senaste uppdateringen. Du bör alltid kontrollera fordonsspecifikationen med återförsäljaren innan du beställer för att undvika missförstånd.

  Jaguars webbplats Jaguar.com finns i flera marknadsversioner. De olika marknadsplatserna kan nås via språkvalet på Jaguar.com. Informationen på de enskilda webbplatserna avser marknadsspecifikationer för varje fordon och tjänster efter försäljning. Fordonsinformationen kan skilja sig åt på marknadsnivå. På webbplatsen finns inga erbjudanden från Jaguar eller Jaguars återförsäljare att sälja ett visst fordon.

  Färgproverna ger en allmän vägledning om de olika nyanserna. Dessvärre kan vi inte återge samma höga färgkvalitet som hos våra bilar.

 • VANLIGA FRÅGOR

  1. Vilka fördelar har jag av att Jaguar får ta del av min information?
  2. Vilken information registreras på Jaguars webbplats?
  3. Hur registreras och lagras informationen?
  4. Hur länge kommer Jaguar att lagra informationen?
  5. Var lagras min personliga information?
  6. Varför behöver Jaguar informationen?
  7. Vem omfattas av policyn?
  8. Jaguars engagemang för barns integritet.
  9. Vad är cookies?
  10. Vad är kundprofiler?
  11. Hur ändrar jag min information?
  12. Vilka alternativ har jag om jag väljer att registrera mig?
  13. Vad händer om jag inte registrerar mig?

  Vilka fördelar har jag av att Jaguar får ta del av min information?

  Genom att Jaguar får ta del av din information kan vi åstadkomma följande:
  1. Göra webbplatsen mer användarvänlig genom att du inte måste mata in informationen flera gånger.
  2. Hjälper oss att tillhandahålla information snabbare.
  3. Skapar ett innehåll som är relevant för dig.
  4. Vi kan hjälpa dig att snabbt hitta tillgänglig information och tjänster från Jaguar.
  5. Använda informationen för att förbättra webbplatsen.
  6. Bedöma allmänna trender inom webbplatsen och dess användning.
  7. Att göra dig uppmärksam på nya produkter, uppdaterad information och nya tjänster som Jaguar tror att du kan vara intresserad av. I de fall du har givit oss tillåtelse, kan vi låta andra företag kontakta dig direkt.
  8. För att visa relevanta produkter, erbjudanden och information om tjänster som baseras på dina tidigare besök på webbplatsen.
  9. För att hjälpa dig att lagra dina favoriter (bakgrundsbilder, filmer, ljudklipp), byggda bilar och invald återförsäljare på Jaguar.com för ditt framtida bruk.

  Vilken information registreras på Jaguars webbplats?
  Vår avsikt på Jaguar är att ge dig så mycket kontroll som möjligt över din personliga information. Du kan i allmänhet besöka Jaguars webbplats utan att berätta för oss vem du är eller avslöja någon information om dig själv. Det finns tillfällen då vi kan behöva information från dig, som ditt namn eller adress. Det är vår avsikt att låta dig får veta detta innan vi hämtar din information på Internet.

  Före registrering kommer vi att samla in anonym information om hur du har använt webbplatsen. Detta är en vanlig standardprocedur för webbplatser på Internet. Den insamlade informationen kan inte identifiera dig personligen men kan vara till hjälp för oss i marknadsföringssyften eller för att förbättra de tjänster vi erbjuder.

  För att förbättra de tjänster vi erbjuder kommer vi också att samla in anonym information om den hänvisande webbplatsen (t.ex. Google-sökning) eller den hänvisande bannern som leder dig till Jaguars webbplatser.

  Om du väljer att låta Jaguar ta del av den personliga information som vi kan behöva (t.ex. för att kontakta dig eller skicka en broschyr) är det vår avsikt att låta dig få veta hur vi kommer att använda sådan information. Om du meddelar oss att du inte vill att informationen används som grund för ytterligare kontakt med dig kommer vi att respektera dina önskemål.

  Hur registreras och lagras informationen?
  Webbplatsen kan samla in information om dig på flera olika sätt. Antingen genom att direkt begära det från dig (i ett registreringsformulär) eller genom att automatiskt registrera information om ditt besök på webbplatsen. Vi kan till exempel samla in data om hur du förflyttar dig genom webbplatsen eller registrera vilka alternativ du har valt.

  Informationen lagras i en säker miljö och skyddas av en kombination av fysiska och tekniska åtgärder. Allmänheten har inte tillgång till denna information.

  Hur länge kommer Jaguar att lagra informationen?
  Jaguar lagrar dessa uppgifter i en säker och skyddad miljö så länge vi tror att det kommer att hjälpa oss att bättre förstå hur vi kan hjälpa dig och respektera dina önskemål. Dessutom kan lagstiftning tvinga oss att lagra informationen en viss tid.  Hur du kan ändra eller uppdatera den information som lagras om dig finns beskrivet i en fråga i detta avsnitt.

  Var lagras min personliga information?
  Jaguar finns i flera länder över hela världen. För att vi ska kunna erbjuda en enhetlig service till våra kunder oavsett var i världen man befinner sig, sköter vi våra webbplatser från en central plats. För närvarande görs detta i Storbritannien men vi använder webbtjänster som levereras från andra länder inklusive USA. Det finns inga lagar om dataskydd som täcker både Europa och USA. De europeiska lagarna kräver att du ger oss ditt uttryckliga samtycke innan vi kan överföra och lagra dina personuppgifter i USA.

  Varför behöver Jaguar informationen?
  Vi behöver informationen för kunna förbättra vår service till dig. Vi vill göra det lättare att kunna anpassa våra produkter och tjänster till dina speciella behov.

  Vem omfattas av policyn?
  Policyn gäller webbplatser som är avsedda för användning av enskilda konsumenter och företag.

  Jaguars engagemang för barns integritet.
  Det är viktigt att skydda barns integritet. Därför samlar vi aldrig in eller lagrar information på vår webbplats om individer som vi vet är under 16 års ålder.

 • ANVÄNDNING AV COOKIES - POLICY

  Radera cookies
  Du kan på ett enkelt sätt radera cookies som installerats i mappen för cookies i din webbläsare. Till exempel, om du använder Microsoft Windows Explorer:

  Öppna Windows Explorer
  Klicka på knappen Sök i verktygsfältet
  Skriv in ”cookie” i sökfältet för mappar och filer
  Välj att söka i Min dator
  Klicka på Sök nu
  Dubbelklicka på funna mappar
  Välj valfri cookie-fil
  Tryck på Delete-knappen på tangentbordet för att radera

  Om du inte använder Microsoft Windows Explorer kan du söka på ”cookies” med datorns sökfunktion för att hitta mappen med filer för cookies.

  Hur ändrar jag min information?
  Vissa av Jaguars webbplatser har registreringssidor som gör att du kan se över och uppdatera de personuppgifter som du lämnat. På andra ställen kan du enbart säga upp tjänsten som du anmält dig till. Följ anvisningarna om du behöver korrigera personlig information som du tidigare lämnat på Jaguars webbplats.

  Vad gäller angående Internetsäkerhet?
  Internet är inte ett säkert system och du bör alltid vara försiktig med den information du lämnar ut. Personlig information som samlas in av Jaguar lagras i säkra miljöer som inte är tillgängliga för allmänheten. I vissa fall krypteras den personliga informationen innan du gör en transaktion med hjälp av lämplig säkerhetsteknik.


  Vad händer om jag inte registrerar mig?
  Om du väljer att inte registrera dig eller lämna ut din personliga information, kan du för det mesta fortfarande använda de flesta av Jaguars webbsidor. Du kommer däremot inte att få tillträde till avsnitt som kräver registrering. Även om du inte registrerar dig kommer vi ibland att samla in anonym information om hur du har använt webbplatsen. Denna information kan inte identifiera dig personligen men kan vara till hjälp för oss i marknadsföringssyften eller för att förbättra de tjänster vi erbjuder.

  En cookie är en rad med text och nummer som skapas av en webbplats och lagras på din dators hårddisk så att webbplatsen kan minnas vem du är.  Cookies kan hjälpa en webbplats att arrangera innehållet för att snabbt passa dina intressen. De flesta större webbplatser använder cookies. Du kan inte identifieras enbart med hjälp av cookies.


  En cookie består vanligtvis av domännamnet varifrån cookien kommer, cookiens "livslängd" och ett tal (vanligtvis ett slumpmässigt genererat unikt nummer).

  Vår webbplats innhåller två typer av cookies:

  Sessionscookies som är temporära cookies som ligger kvar på din webbläsare tills dess du lämnar sidan.
  Kvarstående cookies som ligger kvar på webbläsaren under en längre tid (hur länge specificeras i varje cookie).

  Hur används cookies på webbplatsen och vilken information samlas in?

  Sessionscookies används:
   - För att låta dig flytta runt information på sidan och inte behöva skriva in informationen på nytt.
   - Vid registrering får du åtkomst till lagrad data.

  Kvarstående cookies används:
   - För att hjälpa oss att identifiera dig som en unik besökare (med hjälp av ett nummer - du kan inte identifieras personligen) då du återvänder till webbplatsen.
   - Vi kan anpassa innehållet eller annonseringen så att det passar dina preferenser eller för att undvika att visa samma annons upprepade gånger.
   - För att sammanställa anonym, sammanlagd statistik så att vi kan förstå hur användare använder vår webbplats och för att hjälpa oss att förbättra vår webbplatsstruktur. Du kan inte identifieras personligen på detta sätt.

  Cookies från tredje part
  Tredje part använder cookies via den här webbplatsen. Dessa används till följande ändamål: 

   - För att visa annonser på vår webbplats och spåra om dessa annonser klickas på av användarna.
   - För att kontrollera hur ofta en viss annons visas för dig.
   - För att anpassa innehållet efter dina preferenser.
   - För att räkna antalet anonyma användare av vår webbplats.
   - För att tillhandahålla säkerhet för varukorgar eller transaktioner.
   
  Webbfyrar
  Vissa av våra webbsidor innehåller elektroniska bilder som kallas webbfyrar (ibland benämnt "single-pixel GIF”) som tillåter oss att räkna det antal användare som har besökt dessa sidor. Webbfyrar samlar endast in begränsad information som består av cookienummer, tid och datum för sidvisningen samt en beskrivning av sidan där webbfyren finns. Vi kan också ha webbfyrar från tredje part (annonsörer). Dessa webbfyrar har ingen personlig identifierbar information utan används enbart för att spåra hur effektiv en specifik kampanj är.

  Avaktivera/tillåta cookies
  Du har möjligheten att acceptera eller avböja cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Dock kan man inte använda alla interaktiva funktioner på vår webbplats om cookies har avaktiverats.  Om du vill få en varning innan en cookie accepteras på hårddisken kan du följa instruktionerna nedan: 

  I Internet Explorer 7.0+:
  - Gå till menyn Verktyg
  - Klicka på Internet-alternativ
  - Klicka på fliken Sekretess
  - Flytta reglaget för att välja inställningar
  - Välj säkerhetsnivå ”Hög” om du inte vill tillåta cookies
  - Klicka på OK
  - Klicka på fliken Allmänt
  - Klicka på knappen Radera på webbhistorik
  - Klicka på knappen Radera cookies i webbhistorikfönstret
  - Detta raderar alla cookies

  Om du raderar dessa filer kommer du inte längre ha några cookies. Din webbläsare kommer inte att skicka eller ta emot nya cookies beroende på vilken säkerhetsnivå du valt.

  I Internet Explorer 6.0+:
   - Gå till menyn Verktyg
   - Klicka på Internet-alternativ
   - Klicka på fliken Sekretess
   - Flytta reglaget för att välja inställningar
   - Välj säkerhetsnivå ”Hög” om du inte vill tillåta cookies
   - Klicka på OK
   - Öppna cookies-katalogen
   - Radera alla filer. Detta raderar alla cookies

  Om du raderar dessa filer kommer du inte längre ha några cookies. Din webbläsare kommer inte att skicka eller ta emot nya cookies beroende på vilken säkerhetsnivå du valt.

  I Mozilla Firefox 3.0+:
  - Gå till menyn Verktyg
  - Klicka på Alternativ
  - Klicka på knappen Sekretess
  - Ta bort krysset från alternativet Acceptera cookies om du inte vill tillåta cookies
  - Klicka på knappen Rensa nu i samma fönster för att radera cookies
  - Kryssa för Cookies i Rensa privat data
  - Klicka på knappen Rensa privat data

  Om du raderar dessa filer kommer du inte längre ha några cookies. Din webbläsare kommer inte att skicka eller ta emot nya cookies beroende på dina inställningar.

  I Mozilla Firefox 2.0:
  - Gå till menyn Verktyg (eller Redigera i Linux)
  - Klicka på Alternativ (eller Inställningar i Linux)
  - Välj Sekretess-ikonen i den vänstra panelen
  - Klicka på Cookies
  - Välj dina inställningar
  - Observera att alternativet att blockera cookies från tredje part har tagits bort från Firefox 2 användargränssnitt.

  I Mozilla Firefox 1.5:
  - Gå till menyn Verktyg (eller Redigera i Linux)
  - Klicka på Alternativ (eller Inställningar i Linux)
  - Välj Sekretess-ikonen i den vänstra panelen
  - Klicka på Cookies
  - Välj dina inställningar

  I Safari 2.0.+:
  - Välj Inställningar från menyn Safari
  - Välj Säkerhets-ikonen
  - Cookie-inställningar visas i fönstret
  - Välj dina inställningar

  I Safari 1.2.+:
  - Välj Inställningar från menyn Safari
  - Välj Säkerhets-ikonen
  - Cookie-inställningar visas i fönstret
  - Välj dina inställningar

  Opera 8.5.0
  - Gå till menyn Arkiv
  - Klicka på Inställningar
  - Välj Sekretess
  - Välj dina inställningar

  Om du använder Netscape 7.0+:
   - Gå till Redigera i menyraden
   - Klicka på Inställningar
   - Klicka på Sekretess och Säkerhet
   - Välj Cookie-fältet
   - Välj dina inställningar
   - Klicka på OK
   - Gå till Start-knappen
   - Klicka på Sök
   - Klicka på Filer och Mappar
  Skriv in ”cookies.txt” i sökrutan som visas
   - Klicka på Sök nu
   - När sökresultatet visas drar du alla filer som listas till Papperskorgen. Detta kommer att radera alla cookies
   - Stäng sedan och starta om Netscape

  Beroende på dina tidigare val kommer du antingen att uppmärksammas på nya cookies eller inte att ta emot cookies.
   
  Radera cookies
  Du kan på ett enkelt sätt radera cookies som installerats i mappen för cookies i din webbläsare. Till exempel, om du använder Microsoft Windows Explorer:

  Öppna Windows Explorer
  Klicka på knappen Sök i verktygsfältet
  Skriv in ”cookie” i sökfältet för mappar och filer
  Välj att söka i Min dator
  Klicka på Sök nu
  Dubbelklicka på funna mappar
  Välj valfri cookie-fil
  Tryck på Delete-knappen på tangentbordet för att radera

  Om du inte använder Microsoft Windows Explorer kan du söka på ”cookies” med datorns sökfunktion för att hitta mappen med filer för cookies.

  Hur ändrar jag min information?
  Vissa av Jaguars webbplatser har registreringssidor som gör att du kan se över och uppdatera de personuppgifter som du lämnat. På andra ställen kan du enbart säga upp tjänsten som du anmält dig till. Följ anvisningarna om du behöver korrigera personlig information som du tidigare lämnat på Jaguars webbplats.

  Vad gäller angående Internetsäkerhet?
  Internet är inte ett säkert system och du bör alltid vara försiktig med den information du lämnar ut. Personlig information som samlas in av Jaguar lagras i säkra miljöer som inte är tillgängliga för allmänheten. I vissa fall krypteras den personliga informationen innan du gör en transaktion med hjälp av lämplig säkerhetsteknik.
   
  Vad händer om jag inte registrerar mig?
  Om du väljer att inte registrera dig eller lämna ut din personliga information, kan du för det mesta fortfarande använda de flesta av Jaguars webbsidor. Du kommer däremot inte att få tillträde till avsnitt som kräver registrering. Även om du inte registrerar dig kommer vi ibland att samla in anonym information om hur du har använt webbplatsen. Informationen kan inte identifiera dig personligen men kan vara till hjälp för oss i marknadsföringssyften eller för att förbättra de tjänster vi erbjuder.