Indikatorlampor för service

Hjälper dig komma ihåg serviceintervallen

I de senaste Jaguar-modellerna finns ett meddelande om serviceintervall på informationsskärmen, som tänds när det är mindre än 3 400 km till nästa service.

När servicen har utförts återställs avståndsmätaren av återförsäljaren/verkstaden så att den räknar ner till nästa service.

När tändningen slås på och bilen har startat servicenedräkningen visas meddelandet SERVICE KRÄVS XXXX KM i fem sekunder, tillsammans med en orange varningsikon. När serviceavståndet har uppnåtts visas meddelandet SERVICE KRÄVS i fem sekunder, åtföljt av en röd varningslampa. Nedräkningen minskas med 50 km i taget, beroende på vilken visningsenhet som valts.

Nedräkningen av avståndet beräknas av motorns styrningssystem och justeras automatiskt efter körstil och förhållanden, så att det varnar i rätt tid när nästa service ska utföras.