Originaldelar – oljefilter

Priset för ofiltrerad olja

Ett Jaguar-oljefilter är utformat att ge en fullständig filtrering av motoroljan. Den filtrerade oljan är nödvändig för att smörja och förhindra slitage på rörliga motordelar, som t.ex. vevaxel och kamaxel, vilket är avgörande för motorns funktion och hållbarhet.

Det finns en risk vid användning av andra oljefilter som inte uppfyller Jaguars standarder och specifikationer, att man råkar ut för avsevärda bilproblem. Några av problemen som kan uppstå är:

- Filtret sätts igen för fort. Detta kan orsaka att nödventilen öppnas och skickar iväg ofiltrerad olja till motorn, vilket kan skada motordelarna.

- Filtreringen släpper igenom för många eller för stora partiklar, vilket försämrar motorns hållbarhet och ökar utsläppen.

- Ett filterelement går sönder på grund av att det inte kan hantera all motorolja som flödar vid höga temperaturer, vilket kan leda till att motorn går sönder.

- Dålig kvalitet i materialet kan försämra tätningsförmågan. Om tätningen inte fungerar, kan motorn gå sönder på grund av ofiltrerad olja eller lågt oljetryck.

- Det angivna serviceintervallet uppfylls inte.

För att undvika dessa problem genomgår Jaguars oljefilter en utvecklingsprocess som innefattar tusentals timmar då motortester utförs. Från dessa tester returneras filter och oljeprover från de olika serviceintervallen till leverantörerna för analys där man ser om de höga specifikationerna uppfylls. Förutom detta, genomgår oljefiltren tusentals mils intensiv fordonstestning i extremt höga (38°C) och låga temperaturer i arktiska klimat.

För att kunna uppnå filtrering på mikronnivå, använder Jaguar de högsta standarderna för material och teknik till oljefiltren. Som ett exempel innehåller den nya generationen med AJ-V8- och AJ-V6-motorer i Jaguar XF glasfiber i stället för papper för att kunna ge överlägsen filtreringseffektivitet.