Originaldelar – avgassystem

XK Exhaust

Det omisskännliga ljudet av en Jaguar

Jaguars avgassystem avger med avsikt ett sportigt vrål när du accelerar på landsvägen, samtidigt som det är diskretare när du bara glider omkring. Månader av utveckling har lagts ner för att kunna erbjuda ett optimalt utbud, som överensstämmer med juridiska krav.

Det andlösa ljudet från avgassystemet matchas med dess materialval.

Rostfritt stål har valts specifikt för att kunna tåla avgastemperaturer över 700ºC, vilket ger hela avgassystemet en robust och tålig konstruktion. Under utvecklings- och godkännandeprocessen har Jaguars avgassystem genomgått mer än 1 000 timmars tuff testning i speciella testmiljöer med dynamometer som simulerar en mängd olika krävande körförhållanden. Hundratals timmar har lagts på att testa avgassystemet vid motorns maximala hastighet, oftast vid nivåer som överstiger de som man möter vid normal användning.

Utvecklingsprocessen säkerställer också att motorsystemet i Jaguar är specifikt kalibrerat och inställt för att fungera ihop med avgassystemet. Slutresultatet är optimal prestanda och bränsleekonomi; fördelar som oftast inte finns i avgassystem av sämre kvalitet eller i avgassystem som inte är kalibrerade enligt Jaguars höga standarder.