Originaldelar – luftfilter

XF Portfolio with optional sun roof in Liquid Silver

Ren luft för din bil

Luftfiltret spelar en viktig roll i att säkerställa att din motor får exakt rätt mängd ren och partikelfri luft. Ett äkta Jaguar-luftfilter är garanterat att uppfylla två viktiga standarder: kalibrering och filtrering.

  • KALIBRERING

    Varje Jaguar har utvecklats med den optimala nivån för kalibrering och fininställning. Den höga nivån för exakt kalibrering upprätthålls och förlängs med äkta Jaguar-luftfilter, som är utformade att fungera med en specifik bil och motor. Äkta Jaguar-luftfilter har även en specifik struktur och utformning som ger det perfekta luftflöde som krävs av motorsystemet och dess sensorer. Om ett filter med en sämre struktur används, finns det en risk att luftflödet avbryts, vilket kan leda till problem med sensoravläsningen. I värsta fall kan motorns prestanda och bränsleekonomi försämras, samt ge en avsevärd ökning i avgasutsläpp.

  • FILTRERING

    Luften som sugs in i motorn innehåller skadliga partiklar som t.ex. smuts och damm. Ett luftfilter med en svag filtreringsnivå kan släppa in tillräckligt med luft i motorn, utan att ge tillräckligt skydd mot dessa partiklar. Ett dåligt skydd kan leda till att dessa skadliga partiklar skadar motorn och påverkar effekten, utsläppen och bränsleekonominivåerna negativt. Jaguars luftfilter har en filtrering på mikronnivå mot skadliga partiklar. Våra luftfilter är också utformade att minimera begränsningen i luftflödet och bibehålla ett kontrollerat flöde av den rena luft som krävs av motorn. Slutresultatet är ett filter som har överlägsen prestanda och skydd.