Utbildade tekniker

Utbildade av Jaguar, betrodda av Jaguar

Vi tillverkar lyxiga bilar med den modernaste fordonstekniken – resultatet av ny lagstiftning, ändrade miljökrav och framsteg inom bildesign, passiv säkerhetsutrustning och krocksäkerhet.

Det krävs därför specialistkunskap för att reparera dem. Vi har en omfattande plattform med nätverksstöd som säkerställer att reparationen utförs av utbildade tekniker med endast de rätta metoderna och materialen.

Vi förbättrar ständigt de rätta metoderna och materialen för att får högsta möjliga reparationskvalitet, och vi utbildar tekniker vid vår tekniska akademi för att du ska kunna lita på de personer som utför reparationen.