Garanticertifikat

Din garanti för kvalitet

Certifikatet kan bara erhållas från ett auktoriserat ett auktoriserat verkstad, och stämplas av återförsäljaren för att ytterligare understryka detta faktum. Det garanterar att:

- Verkstaden är en del av Jaguars auktoriserade nätverk
- Teknikerna är utbildade i rätt metoder och tillvägagångssätt
- Endast originaldelar från Jaguar har använts
- Din garanti påverkas inte
- Dina rättigheter som kund förbättras och skyddas.

  •