Fabrikstekniker

Använda rätt metoder

I och med att våra bilar blivit mer komplexa, har även reparationsmetoderna blivit det. Reparatörerna måste därför vara helt införstådda med de rekommenderade reparationsmetoderna.

Jaguar spelar en avgörande roll i att säkerställa att våra auktoriserade verkstäder har åtkomst till de nivåer för teknisk information och utvecklingsstöd som krävs.

Målet är att teknikerna ska utbildas att använda informationen i det globala tekniska referensmaterialet (dvs. den verkstadsmanual som finns om Jaguars reparationstekniker). Via utbildningen blir teknikerna till fullo införstådda med de rekommenderade reparationsmetoderna. 

Reparationen av bilar bör därför enbart utföras av auktoriserade Jaguars auktoriserade verkstäder.