Hållbar utveckling – Översikt

Jaguar Sustainability

Jaguar har en lång tradition av att skapa vackra, snabba sedan- och sportbilar som ger våra kunder komfort, elegans och en oöverträffad körupplevelse.   För att bibehålla denna tradition måste vi se till att vi har en hållbar verksamhet på lång sikt.

 • HÅLLBAR UTVECKLING – JAGUARS ÖVERSIKT

  Vår strategi för effektivare konstruktioner började för mer än tio år sedan med utvecklingen av en lättviktig aluminiumplattform för Jaguar XJ-versionen som lanserades 2003.  Den nya XK som lanserades 2006 tog ytterligare ett steg i användandet av aluminium. Med en avancerad konstruktion åstadkom man en bil som var starkare och styvare än konkurrenternas och med mycket lägre vikt. Med nya XJ-modellen för år 2010 forsätter man utvecklingen med den senaste generationens helkonstruktion i aluminium.  För att få ett starkt och lätt skal använder man avancerade material och tekniker bland annat från flygindustrin. Skalet är nitat och sammanbundet utan svetsar – första gången för Jaguar.

  Betyget på våra miljöprodukter understryks ytterligare av det faktum att nya XJ har uppnått full miljöproduktscertifiering.  Certifieringen baseras på de totala utsläppen under bilens hela livscykel, från produktion, materialanvändning och skrotning. Vårt övergripande mål är att minska miljöeffekterna av vår verksamhet genom att förbättra processer och produkter via bästa möjliga resursanvändning, minimera utsläpp och avfall samt förbättrad energieffektivitet.

  Detta gör vi genom att anta en helhetssyn på vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar. Vi bedömer effekterna av vår verksamhet, ger oss i kast med de områden som bör förbättras och rapporterar om våra resultat. Grundläggande för vår verksamhet är åtagandet om att ständigt förbättra den och att uppnå eller överträffa lag- och regelmässiga krav.

 • KOMPENSATIONSPROGRAM

  I april 2009 lanserade Jaguar ett kompensationsprogram för de CO²-utsläpp som görs vid monteringen av alla fordon som produceras vid våra två brittiska fabriker.  I samarbete med klimatkompensationsexperterna ClimateCare investerar vi i projekt som fokuserar på tre åtgärder: övergång från fossila bränslen till förnybar energi, befrämjande av teknik för förnybar energi och förbättrad energieffektivitet både i samhället och industrin.

  Samtidigt inledde vi ett frivilligt program för Jaguar-ägare som vill kompensera CO²-utsläppen från sina fordon (både nya och begagnade). Ägare som väljer att göra detta kommer att få ett intyg från ClimateCare och en möjlighet att på hemsidan se vilka projekt som deras bidrag kommer att stödja.  För ytterligare information om programmet, eller om du vill kompensera för CO²-utsläppen från din Jaguar, se www.jpmorganclimatecare.com/jaguar